Eğitim İlkokul-Ortaokul Okul Rehber

Şener Birsöz İlkokulu

VİZYON : Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte saygı, sevgi, işbirliği ve güven içinde, demokratik bir güç birliği sağlayarak; öğrenci başarısının arttırılması sonucunda, çevre tarafından tercih edilen, Sosyal, sportif ve kültürel aktiviteleri ile tanınan, Çıkan problemlere zamanında müdahale edebilen ve çözüm yolu bulabilecek gençler yetiştiren, Eğitim teknolojilerini kullanarak okulumuzu, güçlü bir eğitim-öğretim kurumu haline getirmektir.

MİSYON : Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel davranış ve hedeflerine uyan, iyi bir birey, iyi bir vatandaş, iyi bir insan yetiştirmektir. Bu ilkeden hareketle biz: Kendine güvenen, araştıran, üreten, çağdaş dünyanın ilkelerini takip eden, dürüst, çalışkan, sorumluluk sahibi, çevresine faydalı, “ben” değil “biz” diyebilecek donanımları kazandırmak için varız.

Telefon : 216 385 22 19

WEB http://senerbirsozilkokulu.meb.k12.tr

Adres : Atatürk Cad. Kireçhaneler Sokak No.6 Sahrayicedit KADIKÖY / İSTANBUL

Bir Cevap Yazın