Güncel Yaşam

KADIKÖY’ÜN KARNESİ PEKİYİ

İstanbul belediyelerinin karnesi açıklandı. 37 ilçenin baz alındığı çalışmada Kadıköy Belediyesi en yüksek puanı alan belediye oldu.

“Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” açıklandı. Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan çalışma, İstanbul’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Yerel yönetimlerde yönetişim kültürünün gelişmesine ve vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen çalışma, İstanbul ilçe belediyelerinin yönetişim uygulamaları açısından değerlendirildi. 5018 No’lu Kanun gereği stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle Şile ve Adalar Belediyelerinin dâhil edilmediği çalışma, vatandaşların ulaşabileceği verilerle değerlendirildi.

Bir Cevap Yazın