Güncel Rehber Yaşam

İBB’NİN OTOPARK ISRARI!

Kadıköy Belediyesi’nin ilçedeki yeşil alan dokusunu korumak için hazırladığı plan notu teklifi otopark alanlarını kısıtlayacağı gerekçesiyle İBB tarafından reddedildi.

Kadıköy Belediyesi’nin ilçedeki yeşil alan dokunun korunması için hazırladığı plan notu teklifi ile çatı katlarında fazla alan kullanılmasının önüne geçmek için hazırladığı plan değişikliği İBB Meclisi nisan ayı oturumunda gündeme geldi.

Kadıköy Belediyesi, ilçede mevcut dokunun korunması amacıyla teklife sunduğu plan değişiklik notu gerekçesinde mevcut planla çekme mesafelerinin yeşil dokuya katkıda bulunması hususunda gerekli ortamın sağlanamadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bir ağacın yetişmesi için minimim 25 metrekarelik doğal zemine ihtiyaç bulunmaktadır. Plan notunda belirtilen mesafeler bir ağacın yetişme ortamı olarak ihtiyaç duyduğu mesafeyi karşılamamaktadır.

Ayrıca, yeşil alan olarak bırakılan 1 metre veya 1,5 metrelik mesafeler yapılan inşai çalışmalar sırasında atıklarla doldurulmakta ve yüzeysel akışın engellenmesi ve yer altı sularının beslenmesi için yeterli koşulları sağlayamamaktadır. Yapı kullanma izin belgesi başvurularında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Ağaç Uygunluk Yazısı’ için inceleme yapılırken parsellerin büyük oranda ağaç dikimi için uygun koşullara sahip alanlarının bulunmadığı görülmektedir.

Zemin altı otopark alanlarının, parselin büyük çoğunluğunu kapsaması ve tabii zemin olarak kalan alanların da çok küçük parçalar halinde kalması kent içi ekosisteminde önemli rol oynayan ağaçlar için yaşam koşullarının oluşmasına engel olmaktadır.”

Plan notunda değişiklik yapılarak parselde ağaç dikim koşullarına uygun minimum 5*5 metre doğal toprak zemin bırakılması ve bırakılacak olan doğal zeminlerin mümkün olduğunca bütüncül projelendirilmesini sağlayabilecek bir plan notu değişikliği çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Kentsel Yenileme -İmar ve Bayındırlık Komisyonu otopark alanını azalttığı ve Otopark Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle plan notu teklifini uygun bulmadı. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Bir Cevap Yazın